Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 40 kč dopělí/ 20 kč děti
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
   

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.